Facebook Insights – công cụ thống kê Facebook hiệu quả

Nếu bạn có một trang Facebook riêng ví dụ như Fanpage, hoặc bạn có 1 ứng dụng Facebook cho riêng mình, bạn nên biết đến công cụ Insights của Facebook. Facebook Insights là công cụ giúp thống kê và đánh giá về rất nhiều mặt cho người dùng Facebook, dùng để quản lý các trang, các ứng dụng hay Domain. Để vào mục Insights của Facebook, bạn vào đường...

Read More