Lãnh đạo và nhân viên – Thuê hay hợp tác?

Mình cá là phần lớn mọi người đều cho rằng: ông chủ là người bỏ tiền ra để thuê nhân công làm việc mà ông chủ muốn. Đây suy cho cùng cũng chỉ là quan điểm của từng người. Nếu lãnh đạo có quan điểm như vậy có lẽ sẽ luôn nhìn nhân viên với tư thế từ trên soi xét xuống, từ thái độ, sự biểu hiện trong khi làm việc, kết quả công...

Read More