Chưa nghe tên ổng bao giờ, nhưng tự nhiên một ngày vợ bảo mình tìm xem có download được cuốn này trên kindle để đọc không, thế là tìm thấy. Nhìn cái bìa cũng hay hay, nhưng nhìn số trang là mình cũng chả muốn đọc, mặc dù vợ bảo ông này viết hay lắm, đọc là không muốn dừng luôn, kệ. Rồi mấy trang đầu tiên lướt qua khi ngồi cafe một mình chờ...

Read More