Ở trọ cái khu Trương Định hơn 1 năm, bỏ qua cái bụi bặm hàng ngày thì khi chuyển đi, chắc chắn mình nhớ đến một ông cụ đạp xích lô. Không biết là nên gọi cụ là Ông, Ông Già, Cụ Già hay là gì, bởi nếu không tính cái bộ râu bạc phơ, đôi mắt nhăn nhăn thì chắc chắn gọi Bác sẽ là quá già. Cụ thường chỉ đạp xích lô quanh khu Trương...

Read More