Hỏi tao

Nếu hỏi “Mày có cái gì?” Thì tao sẽ bảo “Diện bì năm phân ;))” Nếu hỏi “Mày nặng mấy cân?” Thì tao bảo thẳng “bẩy cân nhân mười :”>” “Vậy thì giữa tốt và tươi, Chắc mày chỉ chọn xinh tươi chứ gì?” “Câu này thật đáng bỏ đi Cần hai, lấy một khác gì thằng ngu? Gái nhiều như lá mùa...

Read More